HÅLLBARHET

Hållbarhet kommer naturligt för oss på INFOREST. Grundprincipen när man bor off-grid är att vara sparsam med resurserna. Dels för att resurserna är begränsade, men också för att göra så lite avtryck som möjligt, både i naturen och för miljön.

För att få våra gäster att jobba åt samma håll som oss är vi noggranna med att informera kring användandet av resurserna och vi ber alla som bokar att läsa igenom våra frågor och svar.

Husen är utrustade med solpaneler och batterier. Det innebär att vi producerar vår egen energi som vi också själva tar tillvara på.

Husen har en vattentank på 350 liter och en varmvattenberedare på ca 10 liter. Detta kan låta lite, men vattnet räcker i ganska många dagar och varmvattnet räcker gott och väl för en varm dusch. Dock måste man följa några ganska enla råd såsom att inte tvåla in sig, diska eller borsta tänderna i rinnande vatten. 

Lyckas vi få våra gäster att bli medvetna om sitt användande av både vatten och el medan de bor hos oss, då tror vi att de blir mer medvetna även på andra platser och inte minst hemma. Och då, då blir det en stor effekt.

Skogen är vår viktigaste resurs och därför utbildar vi kring allemansrätten, och om hur man ska bete sig i naturen. Det är viktigt att våra gäster respekterar naturen och det ömtåliga ekosystem de besöker genom att exempelvis inte plocka mossa från stenar och inte kapa träd eller grenar. Gästerna får också endast elda i den eldstad med gnistskydd som finns vid husen. Där är det minst risk att elden sprider sig och gör stor skada i skogen.

Vi arbetar också på hur vi skall kunna premiera ett mer hållbart resande till våra hus. Mer om detta komma att presenteras under våren 2021.